سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
به من نوری ببخش که در پرتوش میان مردم گام بردارم و در تاریکی ها بدان راه یابم و در شکّ و شبهه ها روشن شوم . [امام زین العابدین علیه السلام]
پایان نامه|مقاله رایگان